Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Branden i Västmanland 2014

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3 730 000
Projekttid
2016 - 2020
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Projektet syftar till att öka kunskapen om samverkan mellan professionella organisationer och frivilliga aktörer vid hantering av kris- och katastrofsituationer. Det inriktar sig specifikt på att undersöka hur räddningstjänsten och frivilliga aktörer samverkade i samband med den största skogsbranden i Sveriges moderna historia - branden i Västmanland sommaren 2014. I efterhand har insatser från frivilliga lyfts fram som mycket värdefulla. För ansvariga och professionella organisationer kan det emellertid utgöra en utmaning att samverka med frivilliga och en rad dilemman och risker har lyfts fram.

Projektets frågeställningar är: Hur såg samverkan ut mellan räddningstjänst och frivilliga under skogsbranden i Västmanland och dess efterföljder? Vilka frivilliga aktörer medverkade och på vilka sätt bidrog dessa?