Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Eelgrass meadow with small fish
Foto: Martin Isaeus
Länkstig

PREHAB – Spatial prediktion av bentiska habitat i Östersjön

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Kartor som visar den fysiska fördelningen av biologisk mångfald och tillhörande ekologiska varor och tjänster utgör en viktig grund för hållbar förvaltning av Östersjön. En kostnadseffektiv och praktisk metod för att producera sådana kartor är prediktiv modellering. Syftet med PREHAB-projektet är att utvärdera nya verktyg för marin fysisk planering och miljökonsekvensbedömning. Projektet riktar sig till myndigheter och beslutsfattare i Östersjöregionen.

Besök projektets internationella sida för mer information.