Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Biomatematik och biostatistik

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Biogruppen utvecklar matematiska och statistiska modeller och metoder som adresserar olika biologiska fenomen. Gruppens medlemmar är involverade i forskningsprojekt inom områdena
• systembiologi,
• matematisk och statistisk modellering av cancer,
• statistisk genetik, bioinformatik, och metagenomik,
• kvantitativ evolutionsbiologi och -ekologi,
• populationsdynamik och genealogiska modeller,
• medicinsk statistik, kliniska prövningar, och epidemiologi