Länkstig

Behandlingsstudie med inriktning mot fysioterapi

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Patienter med psykossjukdom har en ökad risk för för tidig död, till stor del pga somatisk samsjuklighet. Inom rättspsykiatri vårdas patienter med psykisk sjukdom som begått brott. Vårdtiderna är långa och risken för minskad fysisk aktivitet är stor. Fysisk träning skyddar mot många typer av somatisk sjuklighet och har också effekt på psykiatriska symtom och på kognitiv förmåga. Fysisk träning kan därför ses som ett lovande behandlingsalternativ vid rättspsykiatrisk vård. Det är okänt hur fysisk träning idag används inom rättspsykiatrisk vård. Det är också okänt hur patienternas fysiska förmåga förändras under vårdtiden. Syftet med projektet är att undersöka och följa den fysiska förmågan bland patienter inom rättspsykiatrisk vård, samt att beskriva personalens uppfattningar, kunskap och arbetssätt kring fysisk träning.