Länkstig

Behandling av smärta hos barn och effekt på fysisk aktivitet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Centrum för hälsa och prestationsutveckling, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin

Kort beskrivning

Projektet är en samverkan mellan kliniska forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Sahlgrenska akademin som projektansvariga och forskare vid Centrum för hälsa och prestationsutveckling (CHP) vid Göteborgs universitet. Projektet undersöker förekomst av central sensitisering av smärta och dess inverkan på fysisk aktivitet hos barn i åldern 13-17 år med hypermobilitet. Fysisk aktivitet fastställs med hjälp av accelerometer, där CHP stödjer med utrustning, databearbetning och dataanalys.

Barn med hypermobilitetssyndrom har hypermobila leder, mer smärta och självrapporterad fysisk aktivitet. Central störd smärtreglering (central sensitisering) är en smärtförstärkande mekanism. Projektes avser att undersöka förekomst av central sensitisering hos hypermobila barn 13-17 år och hur det påverkar den fysiska aktiviteten. Fysisk aktivitet fastställs med hjälp av accelerometer. Projektet är en samverkan mellan kliniska forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Sahlgrenska akademin (projektansvariga) och forskare vid Centrum för hälsa och prestation (CHP) vid Göteborgs universitet. CHP består med kunskap, utrustning och bearbetning och analys av accelerometerdata.

Deltagare

Interna:

  • Professor Mats Börjesson
  • Docent Daniel Arvidsson,
  • Doktorand Jonatan
  • Professor Mari Lundberg (samverkan, ansvarig)
  • Doktorand Elke schubert-Hjalmarsson.