Länkstig

Barnmorskors praktik i Danmark och Sverige: kroppar, politik och social förändring

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kulturvetenskaper

Kort beskrivning

I detta projekt ställer jag frågor kring vårdprofessioners relation till social förändring och statliga regeringar. Mitt fokus är inriktat på barnmorskors arbete i Danmark och Sverige, där barnmorskeprofessionen formats på delvis olika sätt, och innefattar verksamheter inom olika områden. Bestridda frågor i politiska debatter som berör barnmorskors arbete, och som jag är särskilt intresserad av, är tillgång till assisterad befruktning för samkönade par och ensamstående, och likaså aborträttigheter. I förhållande till förändringar för barnmorskors verksamhet undersöker jag hur barnmorskor i Danmark respektive Sverige förstår professionens relation till staten och sina egna drivkrafter i arbetet, hur de valt verksamhetsfält inom professionen och hur de resonerar kring normer om kroppar, kön och sexualitet.