Bild
Smaltång är en variant av blåstång som bara finns i Östersjön.
Smaltång är en nära släkting till blåstång och finns bara i Östersjön. Arten har utvecklat genetiska anpassningar som underlättar fortplantning och överlevnad i Östersjöns speciella vattenmiljö.
Foto: Lena Bergström
Länkstig

BAMBI - Marin genetisk biodiversitet i Östersjön

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Forskningsprojektet BAMBI undersöker hur marina arter i Östersjön kan möta de snabba miljöförändringarna med stigande vattentemperatur och sjunkande salthalt. En viktig del är att öka kunskapen om den genetiska bakgrunden till att marina arter och populationer har kunnat anpassa sig till Östersjöns speciella miljö. I projektet studeras också olika förvaltningsstrategier för att underlätta arternas framtida överlevnad. Projektet är avslutat.

Mer information på vår internationella websida