Bild
Foto: Bianca Kronlöf
Länkstig

Att gestalta kön

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2006 - 2009
Projektägare
Sveriges högskoleutbildningar för skådespelare, musikalartister och mimare

Finansiär
Framtidens kultur och NSHU – Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning

Kort beskrivning

Ett konstnärligt och pedagogiskt utvecklingsprojekt kring genusperspektiv vid Sveriges högskoleutbildningar för skådespelare, musikalartister och mimare.

Projektet bedrevs av studenter och lärare på teaterhögskolorna i Luleå, Malmö och Stockholm samt vid skådespelarutbildningen på Högskolan för scen och musik i Göteborg. Syftet var att ge studenter och lärare möjligheter att finna fler dimensioner och valmöjligheter när det gäller hur kön gestaltas på scen och i medier.

Projektets syfte var att höja kvaliteten i utbildningarna nu och i framtiden så att studenterna ska kunna göra aktiva och medvetna konstnärliga val i sin gestaltning ur genusperspektiv, precis som lärarna ska kunna göra aktiva och medvetna pedagogiska val i sin undervisning ur såväl genus- som jämställdhetsperspektiv. Till projektet knöts projektledaren Gunilla Edemo, dramaturgen Kristina Hagström-Ståhl och forskaren Anna Lund.

En slutrapport publicerades i november 2009 med titeln Att gestalta kön – berättelser om scenkonst, makt och medvetna val, en närmare 250 sidor tjock bok där studenters arga, melankoliska och upprymda funderingar och beskrivningar av sina erfarenheter varvas med samtal mellan deltagare från olika positioner, essäer om hur det ser ut på nutidens teater och på framtidens samt många drastiska illustrationer med motiv från projektet och vardagen.