Länkstig

Att förstå internationella karteller under 1900-talet: Omfattning, utbredning och aktivitet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
1 800 000
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Avdelningen för ekonomisk historia, Institutionen för ekonomi och samhälle

Finansiär
Handelsbankens Forskningsstiftelser: Jan Wallander & Torsten Hedelius Stiftelse

Kort beskrivning

Projektet ”Att förstå internationella karteller under 1900-talet” studerar internationella karteller i historiskt perspektiv. Vi analyserar hur frekventa, utbredda och inflytelserika dessa karteller var. Empiriskt fokuseras kartellernas organisation, deras avtal samt dera geografiska aspekter. Det finns många olika skäl till att karteller uppstår och variationen är stor i hur kartellerna fungerar och är konstruerade. När två eller fler företag samarbetar för att begränsa konkurrensen på en marknad så är det en kartell.

I studien utnyttjas en databas över internationella karteller (c.1880-1950 i detta skede) som är under uppbyggnad, samt annat historiskt och statistiskt material. Historisk kartellforskning har främst sysslat med individuella karteller. I projektet är fokus på övergripande frågor kring kartellers utbredning och betydelse samt aktivitet över tid.

Deltagarare

Susanna Fellman (projektledare)

Martin Shanahan (gästprofessor inom VPP)

Malin Dahlström

Elin Åström-Rudberg

Kristoffer Strandqvist