Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Newborn baby and mother in India
Foto: Jonathan Borba
Länkstig

Aastrika Birthing Center- en modell för barnmorskeledd förlossningsvård i Indien

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

Som ett led i att Indiens regering kommer att utbilda 90 000 barnmorskor som förväntas arbeta på fristående förlossningsenheter, kommer projektet att implementera och utvärdera den för Indien nya barnmorskseledda vårdmodellen. Projektet genomförs vid Aastrika Midwifery Center, en fristående privat förlossningsenhet vid Vasavi Hospital i Bangalore.

Bakgrund 

Indien har både en över- och underanvändning av medicinska interventioner under graviditet och förlossning. Samtidigt finns en intention att barnmorskor ska bistå säker förlossning och optimera upplevelsen. År 2030 beräknar Indien att 35 miljoner barn kommer att födas årligen på förlossningsenheter med barnmorskeledd vårdmodell.

Syfte 

Det övergripande syftet med projektet är att implementera och utvärdera den för Indien nya barnmorskseledda vårdmodellen på en nystartad förlossningsenhet i Bangalore, Indien.

Metod 

Med processevaluering kommer vi att presentera kvalitativa och kvantitativa resultat av den för Indien nya barnmorskseledda vårdmodellen, på en nystartad förlossningsenhet i Bangalore, Indien. Implementering kommer att beforskas genom att studera:

  • kontext  
  • implementeringsprocess
  • förlossningsutfall
  • upplevelse av förlossning
  • erfarenhet av den barnmorskeledda vårdmodellen
  • effekt av simuleringsbaserad träning för vårdpersonal