Bild
Ceiling wall paintnigs
Ceiling wall paintnigs, Glanshammars kyrka, Sweden
Foto: Austin Nevin
Länkstig

A critical assessment of Wall Painting Conservation in Sweden

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
940 343 SEK
Projekttid
2020 - 2021
Projektägare
Institutionen för kulturvård

Kort beskrivning

Detta multidisciplinära forskningsprojekt kommer att sammanföra beslutsfattare, museer, konservatorer, kulturvårdare, konsthistoriker och forskare för att undersöka hållbart bevarande och digital dokumentation av väggmålningar i Sverige. Syftet med projektet är att definiera en holistisk forskningsvision för att förena bevarandepraxis med en bred uppsättning konstvetenskapliga och vetenskapliga frågor (ex. värde, perception och policys). Projektet kommer att undersöka rådande praxis för bevarande i Sverige och internationellt. Framtida behov för yrket kommer att undersökas för att säkerställa hållbart bevarande baserat på minimalt ingripande.

Deltagare

Stavroula Golfomitsou, Göteborg univeristet

Externa deltagare:

Henrik Widmark, Uppsala universitet

Johan Eriksson, Uppsala universitet

Jacob Kimvall, Stockholm universitet

Anna Henningsson

Margarete Ståhl