Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Genrebild virtuellt kontor
Länkstig

Virtuellt arbetsliv - styrning och strategier i en ny tid

Forskning
Samhälle & ekonomi

Sveriges tjänstemän firar ett år med distansarbete i skuggan av pandemin. Omställningen gick fort, och nästa lika fort kom tanken på distansarbete som det ”nya normala”. Den påtving-ade omställningen har samtidigt synliggjort brister i våra organisationer.

Seminarium
Datum
12 apr 2021
Tid
13:00 - 17:00
Plats
Digitalt seminarium via Zoom

Bristerna relaterar till hur vi är rustade för oväntade händelser, hur anpassningsbara vi är för nya förutsättningar och hur vi arbetar med digitalisering som en metod för verksamhetsutveckling. Hur motverkar då existerande styrning och befintlig strategisk planering ändamålsenligheten i olika organisationer? Hur kan offentlig sektor och näringsliv möta kraven på ny kompetens? Vilken roll har HR i denna omställning? Vad gör organisationer i framkant annorlunda?

Medverkande:
Johan Magnusson docent i informatik Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet, föreståndare SCDI The Swedish Center for Digital Innovation
Jenny Birkestad affärsområdeschef för HR- & chefsstöd, SKL Kommentus AB
Henrik Eriksson biträdande professor i kvalitets- och verksamhetsutveckling Chalmers
Carl Heath utbildningsdirektör RISE
Annette Johansson chefs- och ledarutvecklare vid personalenheten Göteborgs universitet.

---

INBJUDNINGAR
Till seminarierna skickas personliga inbjudningar ut. Antalet platser är begränsat.

ÖNSKAR DU DELTA?
Är du som aktör intresserad och önskar att, i mån av plats, delta i seminariet? Maila ditt intresse till jonseredsherrgard@gu.se tillsammans med namn, organisation och din roll inom denna, samt vilken ingång du har till seminariets ämne.