Bild
Bilden föreställer en svart retort med pelletsbrännare för framställning av tjära, placerad mot en rödmålad vägg
Den pelletsdrivna retort som Peter Lingwall använder vid sin tjärframställning.
Foto: Niclas Fredriksson, Linköpings stift
Länkstig

Tjärbrännarträff i Arvika

Hållbarhet & miljö

Det behöver tillverkas mer tjära till kulturmiljövården i Norden! Vi genomför nu en första träff för aktörer, organisationer och företagare som är intresserade av att bli framtidens tjärbrännare. På träffen ges en introduktion till tjäran som material, vilken råvara som behövs, en ny typ av ugn testas samt presentationer av äldre och nyare produktionsmetoder ges. Mycket tid finns för frågor och samtal och att känna och lukta på tjäran.

Konferens,
Workshop
Datum
12 maj 2023 - 13 maj 2023
Plats
Höglunda och Gammelvala i Brunskog, Arvika kommun, Värmland
Sista anmälningsdag
13 april 2023

Medverkande
Peter Lingwall
Linda Lindblad
Niclas Fredriksson
Arja Källbom
Mikael Karlsson Aili
Bra att veta
Starttid dag 1: kl 11, sluttid dag 2: kl 15

Efter sista anmälningsdag tas anmälningar emot i mån av plats

Lunch, middag och kaffe ingår.
Boende bokar du själv. Förslag på boende nära Gammelvala: https://lifestylestay.se/hagegarden-hotel/

Träffen genomförs inom ramen för projektet Småskalig framställning och förmedling av furutjära. Det drivs av Hantverkslaboratoriet i samarbete med Linköpings och Västerås stift och är nationellt finansierat av den kyrkoantikvariska ersättningen samt kulturmiljövårdsanslaget:
https://www.gu.se/hantverkslaboratoriet/tjara

Arrangör
Hantverkslaboratoriet, Linköpings stift och Västerås stift genom projekt Småskalig framställning och förmedling av furutjära

PROGRAM

Fredag 12 maj, Höglunda

11.00 Samling hos Peter Lingwall Biobruket AB, Höglunda. Introduktion. Visning av den nya tjärugnen hos Peter samt av potentiella biprodukter som kol/terpentin/pigment. Gruppvis presentation av teman som katning (verktyg och metoder), stubbar och andra olika typer av ved. Sönderdelning och rensning av ved. Råtjära och tjära till trätak. Förevisning och samtal om produkten råtjära och dess sortering/vräkning vid tillverkning samt kvalitetsstyrning genom metod att dokumentera och testa.

18.00 Gemensam middag – Skutboudden, på Gammelvala. 

Lördag 13 maj, Gammelvala

8.30 Samling på Skutboudden på Gammelvala 
Föredrag om materialet tjära ur olika aspekter, katning och stubbskörd, traditionell tjärbränning samt om tjärugnar och retorter. Tjärförmedlingen. Ekonomi: Innovationsstöd, avsättning och finansieringar. Se på tjärtillverknings plats på Gammelvala.

15.00 Avslutning