Bild
Kompetensförsörjning och omställning
Länkstig

Tillbaka till framtiden – kompetensförsörjning och omställning

Samhälle & ekonomi
Utbildning & lärande

Uppstart inför seminarieserie om regeringens omställningspaket för långsiktigt förbättrad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden.

Seminarium
Datum
7 dec 2023
Tid
13:00 - 17:00
Plats
Jonsereds herrgård, William Gibsons väg 19, Jonsered
Antal platser
Begränsat

Bra att veta
Jonseredsseminarium.
Arrangör
Göteborgs universitet, Chalmers och Folkuniversitetet

Reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Det är innehållet i 2022 års omställningspaket från regeringen för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Vad innebär detta för utbildnings- och folkbildnings-anordnare, offentlig sektor och näringsliv?

Nu ska enskildas behov mötas med stöd till de många, reguljärt utbildningsutbud samsas med snabbfotade omställningsinsatser, och utbildningsanordnares tid, kompetens, resurser samtidigt balanseras. Men hur ska människors kunskaps- och kompetensbehov identifieras i relation till en arbetsmarknad under dramatisk förändring? Vilka kompetensbehov finns i stad och region i relation till exempelvis skola, vård, IT, digitalisering, elektrifiering och andra områden? Vad efterfrågar de presumtiva målgrupperna – de framtida studenterna – och vilka är de?

Pauli Kortteinen vicerektor för utbildning, Göteborgs universitet, Caroline Söder VD Trygghetsfonden TSL, Jörgen Blennow, vicerektor för utbildning och livslångt lärande, Chalmers, Ola Bergström professor i företagsekonomi och vicedekan Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och Stig-Olov Blixt stiftelserektor Folkuniversitetet Väst.

---

INBJUDNINGAR
Till seminarierna skickas personliga inbjudningar ut. Antalet platser är begränsat.