Länkstig

Seminarieserien om genus och religion diskuterar The Bloomsbury Reader in Religion, Sexuality, and Gender

Kultur & språk

Seminarieserien om genus och religion vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion: denna gång en diskussion om The Bloomsbury Reader in Religion, Sexuality, and Gender (Bloomsbury, 2017), Part 2, Desires.

Seminarium
Datum
15 sep 2021
Tid
15:15 - 17:00
Plats
Zoom (se länk nedan)
Ytterligare information
Program för hela
seminarieserien

Seminariet hålls på Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/69476016699

---

Varmt välkomna till denna seminarieserie om genus och religion, som framförallt riktar sig till doktorander och studenter på avancerad nivå. Syftet med seminarierna är att diskutera den praktiska tillämpningen av genusteorier i religionsvetenskapliga forskningsprojekt, som doktorsavhandlingar och examensarbeten. Seminarierna kommer att varvas med inbjudna föreläsare och diskussioner kring Donald L. Boisvert och Carly Daniel-Hughes (red), The Bloomsbury Reader in Religion, Sexuality, and Gender (London: T&T Clark/Bloomsbury Publishing, 2018).

Arrangörer: Henrik Bogdan, professor i religionsvetenskap, och Kristel Torgrimsson, doktorand i religionsvetenskap.