Länkstig

Malin Veje - Tick-borne encephalitis - clinical and virological aspects

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar

Disputation
Datum
5 feb 2021
Tid
09:00 - 13:00
Plats
Hörsal sal 2119, hus 2, Hälsovetarbacken

Bra att veta
Åskådare ombeds att delta via länk

Opponent
Randi Eikeland, Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, Sörlandets sjukhus, Kristiansand, Norge
Betygsnämnd
Kim Blom, institutionen för medicin, Karolinska Institutet
Blenda Böttiger, institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet
Ulf Yrlid, institutionen för biomedicin, Göteborgs universitet