Bild
Länkstig

Klassisk musik i det samtida mediesamhället - Internationell konferens

Forskning
Kultur & språk
Samhälle & ekonomi

Konferensen Klassisk musik i det samtida mediesamhället syftar till att samla forskare som är intresserade av hur den klassiska musiken konstrueras i dagens mångfacetterade medielandskap. Vad är klassisk musik idag? Vilka föreställningar om klassiska musikverk, musiker, dirigenter och lyssnare är det som kommer till uttryck i film, TV-serier, på sociala medier och i skivbolagens och konsertinstitutionernas marknadsdiskurser, etc.? På vilka sätt bidrar mediala representationer av klassisk musik till att reproducera, omförhandla eller till och med utmana existerande maktstrukturer kopplade till klass, genus och etnicitet?

Konferens
Datum
13 maj 2022 - 15 maj 2022
Plats
Renströmsgatan 6, Humanisten

Bra att veta
Konferensspråket är engelska. Vänligen se den internationella webbsidan för mer information.
Arrangör
Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet