Bild
Omslagsbild från boken "I apokalypsens skugga" av Håkan Thörn och Carl Cassegård, Daidalos 2023.
Länkstig

I apokalypsens skugga: Miljörörelser och industrikapitalism 1870–2020

Forskning
Hållbarhet & miljö
Samhälle & ekonomi

Har miljörörelsen misslyckats i sina försök att hejda ödeläggelsen av planeten och dess atmosfär? Trots framgångar i arbetet i form av internationell miljöpolitik och nationella miljölagstiftningar befinner sig mänskligheten idag i en allt allvarligare klimat- och miljökris.

Seminarium
Datum
12 okt 2023
Tid
09:30 - 15:30
Plats
Jonsereds herrgård, William Gibsons väg 19, Jonsered
Antal platser
Begränsat

Bra att veta
Jonseredsseminarium.
Arrangör
Jonsereds herrgård Göteborgs universitet

Det moderna industrisamhället har inte bara skapat förutsättningar för miljörörelsen och samtidigt begränsat dess handlingsutrymme. Betydande länder i industrikapitalismens utveckling, som exempelvis Sverige och Japan, har på samma gång också utmärkt sig på både miljöförstöringens och miljöpolitikens områden. Vilka omständigheter, maktförhållanden och intressen kan då bidra till att forma motstånd mot natur- och miljöexploatering? Hur kan vi i ljuset av miljörörelsens erfarenheter utveckla nya perspektiv och former för handling? Om massmobilisering krävs för att hantera klimat- och miljökrisen och samtidigt säkra och utveckla den moderna demokratin på ett sätt som värnar de fattigaste och mest sårbara – hur ska den gå till?

Håkan Thörn och Carl Cassegård professorer i sociologi vid Göteborgs universitet, Rebecca de Moine (MP) riksdagsledamot, Therese Uddenfeldt journalist och Beatrice Rindervall ordförande Naturskyddsföreningen. 

---

INBJUDNINGAR
Till seminarierna skickas personliga inbjudningar ut. Antalet platser är begränsat.

ÖNSKAR DU DELTA?  VET NÅGON SOM VILL DELTA?
Är du som aktör intresserad och önskar att, i mån av plats, delta i seminariet? Har du en kollega eller samarbetspartner som skulle vilja delta? Maila ditt eller dennes intresse till jonseredsherrgard@gu.se tillsammans med namn, organisation och roll inom denna, samt ingång till seminariets ämne.