Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Soluppgång
Foto: Shutterstock
Länkstig

Hur utveckla biståndet? Att främja & värna demokrati

Forskning
Samhälle & ekonomi

Demokratin i världen pressas tillbaka. Sverige agerar genom att göra demokratibistånd till en allt viktigare del av utvecklingsbiståndet. En ny studie visar att Sveriges bistånd har en begränsad, men ändå positiv effekt i de länder där insatser genomförs. Hur kan då regeringen, Sida och civilsamhällets organisationer agera för att stärka sitt arbete?

Seminarium
Datum
23 sep 2021
Tid
17:30 - 21:00
Plats
Världskulturmuseet

Arrangör
Jonsereds herrgård Göteborgs universitet, Globala torget.

Störst genomslag har demokratibiståndet när det riktas mot kärnområden, såsom mänskliga rättigheter, pressfrihet, fria val och stärkande av civilsamhället. Bistånd som främjar demokratisk utveckling är samtidigt mer framgångsrikt, än det som ska förhindra demokratisk tillbakagång.

Hur mobiliserar vi för att både främja och värna demokratier, och vad ställer det för krav på vår förmåga till samhällsanalys? Vilket strategi- och metodarbete behöver göras tillsammans med samarbetsländer? Vad krävs för att främja en demokratisk utveckling, och riskerar schablonmässig ”godhet” att stå i vägen för effektiva insatser?


Medverkande: Amanda Lind (MP) kulturminister , Anders Danielsson landshövding Västra Götalands län, Eva Wiberg rektor Göteborgs universitet, Carin Jämtin generaldirektör SIDA, Staffan I Lindberg professor statsvetenskap, föreståndare V-Dem Institutet Göteborgs universitet, Charlotta Sparre [titel, organisation], [namn] Expertgruppen för biståndsanalys.

---

INBJUDNINGAR
Till seminarierna skickas personliga inbjudningar ut. Antalet platser är begränsat.

ÖNSKAR DU DELTA?
Är du som aktör intresserad och önskar att, i mån av plats, delta i seminariet? Maila ditt intresse till jonseredsherrgard@gu.se tillsammans med namn, organisation och din roll inom denna, samt vilken ingång du har till seminariets ämne.