Bild
En stereoskopbild av jubileumsutställningen 1923
Foto: Axel Svensson
Länkstig

Här och nu – där och då

Kultur & språk

Jubileumsutställningens moderna visualisering kring Näckrosdammen 1923

Utställning
Datum
30 maj 2023 - 19 nov 2023

Arrangör
GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning

Välkommen på vernissage den 30 maj 2023, klockan 17:00 på Humanistiska biblioteket i Göteborg.

Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 var en imponerande manifestation av Göteborgs roll och betydelse som en plats för nationell och internationell handel, teknik och kultur. Det historiska perspektivet till trots var blicken främst riktad mot samtiden och framtiden – allt i en anda av optimism och tillförsikt. Vad som också utmärkte utställningen var dess genomtänkta och ambitiösa kommunikation. Med hjälp av modern grafik, typografi, fotografi och film spreds utställningsbudskapen genom album, vykort, affischer, broschyrer och andra trycksaker. Eftersom Göteborg ville vara del av ett världsomspännande sammanhang låg fokus även på den internationella publiken. Denna sida av det omfattande projektet, som ägde rum för precis 100 år sedan på den plats där UB och HUM ligger idag, är temat för GPS400-utställningen Här och nu – där och dåJubileumsutställningens moderna visualisering kring Näckrosdammen 1923. I montrar och på skärmar presenteras en koncentrerad bild av hur text och bild samverkade för att sprida kännedom om Göteborgs historia, samtid och framtidsdrömmar.