Bild
Länkstig

Global rättvisa & hållbara stadsdrömmar

Forskning
Hållbarhet & miljö

Det globala urbana landskapet expanderar. År 2050 beräknas 70 procent av jordens befolkning bo i stora städer. Vad innebär det i den sammanflätade väven av globala utmaningar som klimathot, försvagade demokratier, ökade samhällsklyftor och ekonomisk kris?

Seminarium
Datum
28 sep 2023
Tid
18:00 - 21:30
Plats
Seasons, Svenska Mässan Gothia Towers, Mässans gata 24, Göteborg
Antal platser
40.

Bra att veta
Endast personliga inbjudningar.
Arrangör
Jonsereds herrgård Göteborgs universitet i samverkan med Globala torget och Bokmässan

Enligt de globala målen i Agenda 2030, mål 11 ”Hållbara städer och samhällen”, behöver världen ställa om till säkra, motståndskraftiga och hållbara städer. Fattigdom, slum, segregation, ökad ojämlikhet, luftföroreningar och ohållbart utnyttjande av vatten är inte vägen framåt. Inte heller den tilltagande autokratisering, som innebär att oppositionella röster får allt svårare att göra sig hörda. Hur minskas klyftorna mellan världens fattiga och rika, stad och landsbygd, centrum och periferi? Hur skapas inkluderande och klimatneutrala städer med god livsmiljö och trygga jobb för alla?

Anna Sundström generalsekreterare Olof Palmes internationella center, Thomas Melin senior urban rådgivare, Tankesmedjan Global Utmaning, Maria Jose Zapata Campos docent företagsekonomi, ”Managing Big Cities”, Gothenburg Research Institute vid Göteborgs universitet, Louise Lindfors generalsekreterare Afrikagrupperna, Marianne Eriksson generalsekreterare Plan Sverige, och Agnes Hjortberg, Aurora.