Bild
Svartvit foto med leksaker i en trätrappa.
Länkstig

EXAMEN: Lärarstudenter i bild presenterar sina examensarbeten

Kultur & språk
Utbildning & lärande

Välkommen på öppna populärvetenskapliga presentationer kring bildämnet!

Föreläsning
Datum
2 jun 2022
Tid
13:00 - 14:00
Plats
Konstbiblioteket, HDK-Valand, Kristinelundsgatan 6-8

Kom och ta del av när  kandidatstudenterna i ämneslärarutbildningen i bild presenterar sina spännande arbeten. Under examensarbeteskursen ingår momentet populärvetenskapliga presentationer. Dessa presentationer riktar sig till vem som helst som är intresserad av innehållet, man behöver inte vara insatt eller ha förkunskap.

Följande studenter presenterar:

Tilda Roininen
"En stöttande undervisning: En fallstudie av förutsättningar för anpassad bildundervisning"  

Sara Jansson
”Jag kan inte säga att jag lärde mig något nytt…
- Gymnasieelevers upplevelser av distansundervisning i bildämnet

Rebecka Hagstedt  
”Bildämnet i Sverige och Finland - En jämförelse mellan de nationella kursplanerna i årskurs 7-9.”