Bild
cyklande äldre kvinna
Länkstig

Det ojämlika åldrandet

Hälsa & medicin
Samhälle & ekonomi

Nu fortsätter våra AgeCap-seminarier. Till framtidens utmaningar hör demografi, en åldrande befolkning och växande samhällsklyftor – klyftor som ökar med stigande ålder. Sambanden mellan utbildningsgrad, arbete, ekonomi, hälsa, livslängd är ett faktum, och ojämlikhet är något som ökar med åren.

Seminarium
Datum
1 sep 2022
Tid
09:30 - 15:30
Plats
Jonsereds herrgård, William Gibsons väg 19, Jonsered
Antal platser
Begränsat

Bra att veta
Jonseredsseminarium.
Arrangör
Jonsereds herrgård och AgeCap Centrum för åldrande och hälsa, båda vid Göteborgs universitet

Hur slår ojämlikheten demografiskt och hur ser den ut på kartan? Hur ser sambanden ut mellan inkomst och mortalitet, av arbete utslitna kroppar och graden av samhällelig delaktighet, välfärdssamhällets konstruktion och ensamhet? Vad visar data, vad säger forskningen och vad vittnar människors erfarenheter om? Om hur växande klyftor inom åldrande befolkning kan förebyggas och hur skillnader mellan dagens äldre kan utjämnas.

Mari Huupponen utredare vid Utredningsenheten på Kommunal och Birgitta Sevefjord ordförande för Tantpatrullen. Björn Halleröd professor i sociologi, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap samt Institutet för framtidsstudier, Mia Söderberg forskare Institutionen för medicin och Hanna Mac Innes doktorand socialt arbete, samtliga tre tillhörande AgeCap vid Göteborgs universitet.

--- 

INBJUDNINGAR
Till seminarierna skickas personliga inbjudningar ut. Antalet platser är begränsat.

ÖNSKAR DU DELTA?  VET NÅGON SOM VILL DELTA?
Är du som aktör intresserad och önskar att, i mån av plats, delta i seminariet? Har du en kollega eller samarbetspartner som skulle vilja delta? Maila ditt eller dennes intresse till jonseredsherrgard@gu.se tillsammans med namn, organisation och roll inom denna, samt ingång till seminariets ämne.