Bild
Foto: Henrik Sandgren
Länkstig

Boksläpp: Lägga döden till rätta

Samhälle & ekonomi

Boksläpp med påföljande mingel av "Lägga döden till rätta – hur död administreras i vårt samhälle". (OBS! I Stockholm!)

Seminarium

Medverkande
Björn Rombach, Anders Björnsson

Boken "Lägga döden tillrätta" är en antologi där 20 författare har medverkat, varav sex stycken från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, inklusive en av bokens redaktörer. I boken ställs frågor som hur mycket resurser den offentliga förvaltningen bör lägga på de döda på bekostnad av de levande, hur man väger rationalitet mot etik, och mycket mer.

Programmet blir en kombination av mingel och kortare bokpresentation. Alla som kommer får ett exemplar av boken.

Läs tidigare nyhet om boken här
Läs mer om boken på Santérus förlag