Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bild på person med ihoptejpad mun
Länkstig

Akademisk frihet och yttrandefrihet - Forskare fritt fram?

Forskning
Samhälle & ekonomi

Det demokratiska samhället och universiteten är otänkbara utan en fri och kritisk diskussion. Och forskare är viktiga i samhällsdebatten. Men idag hotas såväl yttrandefrihet som akademisk frihet, inte bara i totalitära och auktoritära sam-hällsformationer i olika delar av världen. I Sverige pågår en het debatt om gränsdragningen mellan akademi och samhälle. Vilket handlingsutrymme har egentligen forskare?

Seminarium
Datum
3 jun 2021
Tid
13:00 - 16:30
Plats
Digitalt seminarium via Zoom

Arrangör
Jonsereds herrgård Göteborgs universitet och Folkuniversitetet

Dragkampen kring vetenskapssyn och skilda intressen, med inte sällan ideologiska förtecken, har under senaste året intensifierats. Politiker har försökt påverka universitet och deras utbildningsutbud, och forskningsgrenar har kritiserats för att vara ideologistyrda. Vissa forskare kritiseras för att ut-tala sig bortom sin expertis, och andra för att föra intern debatt inför öppen ridå.

Vad innebär mötet mellan akademi och samhälle, akademisk frihet och yttrandefrihet, privat och offentligt? Och hur balansera mellan rollerna som representant för ett lärosäte, efterfrågad profession och offentlig röst?

Vad innebär akademisk frihet och yttrandefrihet i relation till utbildning, forskning och offentlig debatt?

Medverkande: Fredrika Lagergren Wahlin statsvetare och vicerektor för samverkan och Ulf Dalnäs vicedekan för samverkan Konstnärliga fakulteten och grundare av Facebookgruppen Högskoleläckan, båda vid Göteborgs universitet, samt Mikael Wiberg professor i informatik, Umeå universitet.

I serien Forskaren som aktivist – om vetenskaplighet
och samhällsengagemang

---

INBJUDNINGAR
Till seminarierna skickas personliga inbjudningar ut. Antalet platser är begränsat.

ÖNSKAR DU DELTA?
Är du som aktör intresserad och önskar att, i mån av plats, delta i seminariet? Maila ditt intresse till jonseredsherrgard@gu.se tillsammans med namn, organisation och din roll inom denna, samt vilken ingång du har till seminariets ämne.