Bild
Foto: Shutterstock
Länkstig

AI och magi – föreställningar om artificiell intelligens i företag

Naturvetenskap & IT
Samhälle & ekonomi

Artificiell intelligens breder snabbt ut sig och påverkar våra liv alltmer – exempelvis genom att styra individers mediekonsumtion och skapa filterbubblor. Men trots att det görs mycket samhällsvetenskaplig forskning om AI, är det få som diskuterar VAD man faktiskt kan veta och HUR man kan nå kunskap vad gäller artificiell intelligens. Välkommen att anmäla dig till det här seminariet där socialantropolog Simon Larsson kommer att diskutera teknikens ’natur’, med exempel från antropologiska perspektiv på magi och orakel. Du kan lyssna på plats eller på Zoom.

Seminarium,
Webinar
Datum
6 dec 2022
Tid
15:15 - 17:00

Medverkande
Simon Larsson, forskare/socialantropolog Gothenburg Research Institute/GRI på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Moderator: Niklas Sörum, föreståndare på Centrum för konsumtionsforskning på GRI på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Bra att veta
Det här seminariet är på svenska. Om du medverkar på plats på Centrum för konsumtionsforskning, anmäl dig senast måndag 5 december till Agnes Faxén, kommunikatör CFK (agnes.faxen@gri.gu.se). Du kan även anmäla dig via länken för att få en Zoom-länk till eventet.
Arrangör
Centrum för konsumtionsforskning, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Maskininlärning är den teknik inom artificiell intelligens som utvecklats snabbast de senaste åren. Efter revolutionerande genombrott inom bildigenkänning och översättning ser datavetare, ingenjörer och techföretag möjligheter att utveckla applikationer inom en rad olika fält.

Det handlar om automatisering eller stöd vid allt från juridiskt beslutsfattande, applikationer inom cybersäkerhet, rekommendationer vid näthandel, medieplattformar, till energioptimerande system i den kommersiella sjöfarten.

De som närmar sig frågan tenderar att måla upp dystopiska scenarier /Simon Larsson

Bild
Simon Larsson
Simon Larsson forskar på tvärvetenskapliga Gothenburg Research Institute.
Foto: Hillevi Nagel

Men trots att det görs mycket samhällsvetenskaplig forskning om artificiell intelligens, är det få som diskuterar den artificiella intelligensens epistemologi.

De som närmar sig frågan tenderar att måla upp dystopiska scenarier.

– David Chandler talar exempelvis om machine learning som ett slutgiltigt accepterande av misslyckande, och James Bridle pratar om att vi genom användning av tekniken går in i en ’ny medeltid’..

Det menar forskaren och socialantropolog Simon Larsson, som vid det här seminariet kommer att tala om teknikens ’natur’, bland annat med exempel från antropologiska perspektiv på magi och divination.  

Missa inte att anmäla dig. Du kan medverka via Zoomlänk eller på plats på CFK. Varmt välkommen! 

Om Simon Larsson:

Om Simon Larsson

Simon Larsson disputerade 2016 i socialantropologi vid Institutionen för globala studier, Göteborgs Universitet. Avhandlingen var en historisk antropologisk avahandling om mission och kolonialism i Kongo mellan 1881 och 1924. Simon arbetar vid Gothenburg Research Institute och arbetar där i ett forskningsprojekt om autonoma och intelligenta maskiner inom fordonsindustrin, samt ett forskningsprojekt som handlar om psykosociala konsekvenser av förekomsten av stora rovdjur. Förutom detta undervisar Simon också på kursen ”GS1116 Global Gender Studies: Agency and structure", "KA1210 Kulturarvets förvaltning och regelverk" samt handleder uppsatser på kandidatnivå och masternivå. (