Image
Student som har hörlurar på sig och läser en bok
Breadcrumb

Verksamhetsförlagd utbildning VFU

Socionomutbildningen innehåller både kurser förlagda till universitetet och delar som genomförs i en verksamhet. Den mer praktiskt inriktade kursen kallas verksamhetsförlagd utbildning (VFU).