Breadcrumb

Max Lyles

Senior Lecturer

Department of
Law
Telephone
Visiting address
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Room number
C607
Postal address
Box 650
40530 Göteborg

About Max Lyles

I am an Associate Professor of law. I currently teach: legal history, jurisprudence, legal theory, comparative law, and private law (contracts and torts).ResearchMy main area of research is the history of legal science and jurisprudence, especially the Uppsala School of jurisprudence, a.k.a. Scandinavian legal realism. (See A Call for Scientific Purity: Axel Hägerström’s Critique of Legal Science, 2006.) Apart from studies into the history of general jurisprudence and the history of legal science i have investigated the status of customary law in Swedish law and jurisprudence and the relationship between general principles and doctrines of law and the genesis of various legal institutions of private law [rättsinstitut].Since 2016 I am a scientific advisor to the Olin Foundation for Legal History.For a full list of publications, including texts, see:https://www.researchgate.net/profile/Max_LylesAdministrative postsDirector of Post Graduate Studies, Department of Law, Gothenburg University (2018 - )

Member of the Olin Foundation for Legal History's Scientific Advisory Board (2016 - )

Director of Law Program, Örebro University, 2012-2013.Director of Division at the School of Law, Örebro University, 2013-2016.

On other web sites

Research areas

  • Legal History
  • Jurisprudence

Teaching areas

  • Legal History
  • Jurisprudence
  • Comparative Law
  • Private Law

Selected publications

A Call for Scientific PurityLyles, Max

Ekonomisk kris, avtalsfrihet och avbetalningsköpets födelseLyles, MaxRätten i den ekonomiska krisen, Uppsala : Iustus förlag, s. 13-42, 2011

Sedvanas omvandling till lag och rättLyles, MaxDe lege, 2011 \, Rätten och rättsfamiljer i ett föränderligt samhälle - rättshistoriskt och komparativt : vänbok till Rolf Nygren, Iustus förlag, s. 287-304, 2011

Tradition, conviction and necessityLyles, MaxRättshistoriska studier, 25 \, Rechtswissenschaft als juristische Doktrin : ein Rechtshistorisches Seminar in Stockholm 29. bis 30. Mai 2009, Stockholm : Institutet för rättshistorisk forskning, s. 161-179, 2011