Bild
Bokmässan
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Bokmässan lördag 24 september

Ta del av Göteborgs universitets program i universitets egen monter, i mässans seminariesalar och på scener runt om på Bokmässan. Här hittar du också till andra arrangörers program där universitetets forskare och lektorer medverkar.

Göteborgs universitets program på Bokmässan

Större seminarier

Vad har hänt med svensk låglönevardag sedan 60-talet? I flexibilitetens tidevarv har mössan i handen ersatts av mobiltelefonen i väntan på pling om nya gig. Vad blir priset för den allt snabbare växande samhällsklassen utan anställningstrygghet? Hur skildras otrygghetens liv i samtida arbetarlitteratur?
Medverkande: ÅSA ARPING, litteraturvetare, ELLIOT BARON, författare, NINA VAN DEN BRINK, författare, journalist, och ALICE DADGOSTAR, författare, journalist.
Programledare: MATTIAS HAGBERG, Göteborgs universitet.
Sal: J1
Arrangör: Jonsereds herrgård Göteborgs universitet, it-lit, Norstedts och Albert Bonniers Förlag

Föreställningen om människans överordning känner inga gränser. Djur humaniseras, människor avhumaniseras, något är "mänskligt", annat är "djuriskt". Människosynen och synen på andra djur – vad får de för konsekvenser?
Medverkande: HENRIK BJÖRCK, idéhistoriker, FREDRIK SJÖBERG, biolog, författare, HELENA GRANSTRÖM, författare, och ANN-SOFIE LÖNNGREN, litteraturvetare.
Programledare: LENA ULRIKA RUDEKE, Jonsereds herrgård, Göteborgs universitet.
Sal: F2
Arrangör: Jonsereds herrgård Göteborgs universitet, Albert Bonniers Förlag och Kaunitz-Olsson

Monterprogram

Göteborgs universitet monter finner du B-hallen, B07:74. 

Många hävdar att klimatförändringarna orsakats av ohämmad marknadstillväxt. Andra ser marknadens mekanismer som nyckeln till att lösa krisen. Vilka ramar sätter den politiska ekonomin för klimatomställningen? Kan kapitalismen överleva utan tillväxt, eller kräver klimatkrisen att vi välter det nuvarande ekonomiska systemet över ända? Vilka förändringar krävs för att lyckas?
Medverkande: Rikard Warlenius, lektor i humanekologi, och Gustav Cederlöf, lektor i humanekologi och kulturgeograf.
Samtalsledare: Mattias Hagberg, författare, journalist och adjunkt i litterär gestaltning.
Arrangör: Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet

Med anledning av den nyutkomna boken Klimatet, tillväxten och kapitalismen

Bengt Lidner föddes på Magasinsgatan och adopterades av en klockare, Viktor Rydberg bodde i en gammal likbod på Handelstidningens innergård, Emanuel Swedenborg hallucinerade om att det brann i hemstaden Stockholm – och när Mary Wollstonecraft besökte Göteborg mötte hon en stad som var mer nyfiken på mat än på litteratur och bildning. Litteraturbankens redaktör Dick Claésson samtalar med författaren och journalisten Kristian Wedel om Göteborgslitteratur från förr. 
Arrangör: Göteborgs universitet i samarbete med Litteraturbanken och Folkuniversitetet

Vad hittar du på upptäcktsfärd i det litterära landskapet i Bohuslän, Dalsland, Västergötland? Och vad hittar du om du ger dig ut i verklighetens landskap? På tur med Litteraturkartan.se och författare som lever, reser och gestaltar liv och miljöer i denna del av Sverige.
Medverkande: Dick Claésson och Paulina Helgeson, huvudredaktör resp. redaktör för Litteraturbanken, Erik Andersson, författare och översättare, och Ellen Mattson, författare och ledamot Svenska Akademien.
Samtalsledare: Lena Ulrika Rudeke, litteraturvetare.
Arrangör: Göteborgs universitet i samarbete med Litteraturbanken, och Folkuniversitetet. #LitteraturstadenGöteborg

Vad har hänt på andra sidan apartheid i Sydafrika? I alltifrån politiska kampanjer till hur vita håller fast vid sina ägodelar i vardagsprat, gör sig koloniala idéer om naturligt ägandeskap av mark och egendom, rum och plats ännu gällande. Hur sammanflätas en ihållande vit överlägsenhet med ett narrativ kring hem, tillhörighet och äganderätt, som i sin tur är djupt rotat i kolonialt arv och kapitalistisk exploatering? Hur fortsätter ”vit tillhörighet” att upprätthållas och befästas, oavsett politiska och ekonomiska reformer?
Medverkande: Scott Burnett, universitetslektor i kognition och kommunikation.
Samtalsledare: Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap.
Språk: Engelska.
Arrangör: Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet

Med anledning av boken White Belongings: Race, Land, and Property in Post-Apartheid South Africa

Vad innebär det att avkolonisera den sydafrikanska bokindustrin? Kolonialism har format utgivning och författarskap sedan boken en gång i tiden introducerades av europeiska missionärer i södra Afrika. Vilka konsekvenser har detta för dagens författare och förläggare? I en tid av växande välståndsklyftor och extrem ungdomsarbetslöshet verkar boken få allt mindre betydelse för sydafrikaner. Vad kan bokindustrin göra för att läsning ska vara fortsatt ekonomiskt, språkligt och kulturellt tillgängligt och relevant i Sydafrika?
Medverkande: Siphiwo Mahala, redaktör, författare och lektor i engelska, University of Johannesburg, Sydafrika, och Eva-Marie Bloom Ström, docent i afrikanska språk, Göteborgs universitet. 
Samtalsledare: Ashleigh Harris, professor i engelska, Uppsala universitet. Språk: Engelska. Arrangör: Göteborgs universitet i samarbete med SASUF-nätverket i Sverige, Uppsala universitet och Folkuniversitetet

I södra Afrika har banbrytande feministiska författare som Miriam Tlali och Bessie Head stor betydelse, men frågan är vilken roll och relevans som samtida feministiskt och queert skrivande har – såväl socialt som litterärt. Hur ser dagens feministiska och queera litteraturscen ut, och vilka utmaningar och möjligheter står denna typ av verk inför i morgondagens södra Afrika?
Medverkande: Pumla Gqola, professor i litteratur- och kulturvetenskap med inriktning ”African Feminist Imagination”, Nelson Mandela University, Port Elizabeth, Sydafrika, och Danai S. Mupotsa, lektor i afrikansk litteratur, University of the Witwatersrand, Johannesburg, Sydafrika. Samtalsledare: Maria Olaussen, professor i engelsk litteratur, Göteborgs universitet.
Språk: Engelska.
Arrangör: Göteborgs universitet i samarbete med SASUF-nätverket i Sverige och Folkuniversitetet

Hur kan vi i den digitala tidsåldern vaska guld ur historien för att utforma framtiden? Digitaliseringen av det litterära kulturarvet är en fråga om demokrati, öppenhet och tillgänglighet. Den öppnar också för helt nya sätt att utforska stora material. Vilka möjligheter uppstår att läsa vår historia på nytt – med relevans för framtiden?
Medverkande: Cecilia Lindhé, föreståndare Centrum för digital humaniora, Nina Tahmasebi, ledare för forskningsprogrammet Change is Key!, och Mats Malm, föreståndare Litteraturbanken. Samtalsledare: David Anthin, doktor i litteraturvetenskap. 
Arrangör: Göteborgs universitet i samarbete med Litteraturbanken och Folkuniversitetet

Undrar du varför vissa skriver ska medan andra skriver skall? Var kommer ordet varg ifrån? Och hur är det egentligen med de och dem? Ställ dina frågor till en av universitetets språkvetare!
Medverkande: Susanna Karlsson, docent i nordiska språk.
Samtalsledare: Annika Wall, litteraturkritiker, författare och kommunikatör. 
Arrangör: Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet

Hur fri är egentligen akademikern? Demokratins försvagade ställning i världen kryper allt närmare här hemma, och frågorna blir alltmer trängande. Vad får man säga och vad får man göra i undervisning, forskning, offentlig debatt och personligt engagemang? Forskare tar tempen på samhälls- och forskningsklimatet och granskar handlingsutrymmet i spannet mellan uppdragsgivare och medborgerliga rättigheter. Hur spelar faktorer som politisk styrning, politisk korrekthet, censur och självcensur in – och vilken roll spelar finansiärerna?
Medverkande: Anna-Karin Wyndhamn, doktor i pedagogiskt arbete, Bo Rothstein, seniorforskare, professor em. statsvetenskap, och Fredrik Fällman, docent i sinologi. Samtalsledare: Ulf Dalnäs, HDK-Valand och ansvarig Högskoleläckan@Facebook. 
Arrangör: Göteborgs universitet i samarbete med Högskoleläckan@Facebook och Folkuniversitetet

Vems är berättelsen om det förgångna? Frågan har aktualiserats av det alltmer polariserade politiska samtalet och det så kallade ”kulturkriget”. Några svenska historiker använder Twitter som en arena för att påtala faktafel och bristande källkritik. Är det ett fruktbart sätt att förmedla kunskap, universitetens tredje uppgift? Och vilken ton bör man hålla som akademiker?
Medverkande: Mikael Nilsson, docent i historia, Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, ledamot Svenska Akademien, och Ida Östenberg, professor i antikens kultur och samhällsliv, forskare vid Kungl. Vitterhetsakademien och medlem i Humtank.
Samtalsledare: Marie Grusell, docent vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet samt docent i politisk kommunikation, DEMICOM vid Mittuniversitetet. 
Arrangör: Göteborgs universitet i samarbete med Humtank och Folkuniversitetet

Går det att boosta immunförsvaret med göteborgska? Är 70 det nya 20? Hur kan vi konsumera mindre, och mer hållbart? Fyll din kunskapsbank till bredden med allt du velat veta. Ställ din fråga och få svar av några av Sveriges mest spännande forskare inom olika expertområden!
Medverkande: Lars Gunnar Andersson, professor i modern svenska, Agnes Wold, professor i mikrobiologi, Cecilia Soler, docent i företagsekonomi, och Ingmar Skoog, professor i psykiatri och äldreforskare.
Samtalsledare: Ann Ighe doktor i ekonomisk historia och redaktör Ord&Bild
Arrangör: Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet

Övrigt program

Här finner du övriga programpunkter där Göteborgs universitets forskare och lektorer medverkar.

Lärarscenen

Du hittar lärarscenen i C-hallen.  

Hur kan arbetslaget utveckla sin språkmedvetenhet? Hur kan pedagoger i förskolan aktivt stödja barns språkutveckling? 
Forskarna Karin Rönnerman och Ann Nordberg presenterar hur man med hjälp av ELSA-modellen (Eget lärande genom språkstödjande aktioner) kan arbeta genom att identifiera, observera och diskutera och förändra sitt språkstöd i vardagen. Modellen är ny i Sverige och användbar på alla förskolor som vill utveckla en utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att höja kvaliteten i sitt arbete. 
Boken heter Språkstöd i förskolan genom aktionsforskning

Karin Rönnerman är professor i pedagogik och förskollärare. Ann Nordberg, är docent i pedagogiskt arbete och legitimerad logoped. Båda är verksamma vid Göteborgs universitet.
Arrangör: Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund
 

Klimatscenen

Du hittar klimatscenen på klimatområdet D-hallen.

Havet täcker 73% av jordens yta och är anledningen till att jorden ofta kallas "den blå planeten". Dock hamnar havet ofta i skymundan, sett till hur viktigt det är för såväl människans existens och samhällen som för jordsystemet som helhet. Så, hur påverkas haven av klimatförändringarna? Kan havet hjälpa oss att lösa klimatkrisen, och hur kan engagemanget och kunskapen om havet öka bland medborgare och beslutsfattare? Medverkar gör Sophia Axelsson klimataktivist i Fridays For Future och student, Jonathan Havenhand, marinekolog, Ola Kalén, oceanograf, Magnus Lundborg, fridykare och undervattensfotograf och Eva-Lotta Sundblad, vetenskaplig samordnare på Havsmiljöinstitutet. Samtalet leds av Alexander Ahl och Lydia Rysavy, klimataktivister i Fridays For Future och studenter i marin vetenskap.
Medverkande: Jonathan Havenhand, marinekolog, Göteborgs universitet,  Eva-Lotta Sundblad, vetenskaplig samordnare, Havsmiljöinstitutet, Ola Kalén, oceanograf, SMHI, Sophia Axelsson klimataktivist, Fridays For Future, Magnus Lundborg, fridykare och undervattensfotograf.
Arrangör: Climate Live Sweden

Forskartorget

Du hittar forskartorget i den lugna oasen i B-hallen (B05:72). 

Vilken roll spelade kokain för Sigmund Freuds arbete? Hur mycket vet du om månens historia och hur den påverkar ditt liv? Vad gjorde att den upptäcktsresande filosofen Mary Wollstonecraft lämnade revolutionen i Frankrike för Skandinavien? Hur blev Sverige det mest aktietäta landet i världen och vem var hästslaktaren som blev en av Sveriges första djurskyddsaktivister i 1800-talets Stockholm? I Bildningsboxen finns essäer som spänner över filosofi, samhällsvetenskap, historia och ekonomi, skrivna på ett personligt och lättillgängligt sätt.
Medverkande: Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter och docent i praktisk filosofi, Lunds universitet, Anna Blennow, docent och forskare i latin, Göteborgs universitet, Magnus Bremmer, redaktör för Anekdot/Bildningspodden samt Lars Molin, redaktör
Arrangör: Norstedts

Karin Bojs borrar i äldre påståenden om folkvandringar och könsroller, och visar vad den allra senaste vetenskapen kan säga. Resan går från regnskogens schimpanser till Nordens sköldmör. Via neandertal-sex, de första hundarna, den första metallen, de första tama hästarna och ett 5000 år gammalt incestfall på Irland. 
Medverkande: Karin Bojs, tidigare chef för Dagens Nyheters vetenskapsredaktion och Kristian Kristiansen, professor i arkeologi, Göteborgs universitet
Arrangör: Albert Bonniers Förlag