Bild
Vy över Västsvenska Arenans tält i Almedalen
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Almedalen

Göteborgs universitets medverkan under Almedalsveckan är ett av flera exempel på hur universitetet engagerar sig i diskussionen kring aktuella samhällsfrågor.

Närvaron i Almedalen är ett sätt för Göteborgs universitetet att manifestera ett samhälleligt engagemang och ansvar.

Ett syfte är att presentera forskning som på olika sätt kan bidra till nya infallsvinklar och lösningar på nationella och internationella problem. Ett annat är att lyfta angelägna frågor för att påverka opinion och beslutsfattande. Almedalen är en viktig mötesplats för formella såväl som för informella samtal.

Göteborgs universitet ser Almedalen som en viktig arena att medverka på och bidrar årligen både med egna programpunkter och medverkar också på flertalet externa arrangerade av andra aktörer som medverkar under Almedalsveckan.