Bild
Vy över Västsvenska Arenans tält i Almedalen
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Almedalen

Göteborgs universitets medverkan under Almedalsveckan är ett av flera exempel på hur universitetet engagerar sig i diskussionen kring aktuella samhällsfrågor.

Närvaron i Almedalen är ett sätt för Göteborgs universitetet att manifestera ett samhälleligt engagemang och ansvar.

Ett syfte är att presentera forskning som på olika sätt kan bidra till nya infallsvinklar och lösningar på nationella och internationella problem. Ett annat är att lyfta angelägna frågor för att påverka opinion och beslutsfattande. Almedalen är en viktig mötesplats för formella såväl som för informella samtal.

Göteborgs universitet ser Almedalen som en viktig arena att medverka på och bidrar årligen både med egna programpunkter och medverkar också på flertalet externa arrangerade av andra aktörer som medverkar under Almedalsveckan. 

Medverka på Almedalen 2023

Information för dig som planerar att medverka på Almdalen 2023 

Göteborgs universitet kommer att finnas på plats på under Almedalsveckan som pågår mellan 27 juni - 1 juli. Precis som tidigare år hyr vi samma hus där det kommer finnas möjlighet att arrangera samtal, mingel och föreläsningar. 

Boende 

För dig som planerar att åka och medverka på Almedalen och är verksam på Göteborgs universitet tillhandahåller vi sovplatser till självkostnadspris. 

Arrangera samtal, föreläsning eller mingel 

Önskar du arrangera samtal, mingel, eller föreläsning i huset och angränsade trädgård är vi behjälpliga med planering av detta. 

Kontakt 

Bokning av boende och önskemål om arrangemang i huset görs genom att kontakta
Jonas Martinsson.