Bild
Vy över Västsvenska Arenans tält i Almedalen
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Almedalen

Göteborgs universitets medverkan i Almedalen är ett av flera exempel på hur universitetet engagerar sig i diskussionen kring aktuella samhällsfrågor.

Göteborgs universitet på Almedalen 

Den pågående pandemin gjorde att Almedalsveckan ställdes in år 2020, och år 2021 var helt digital.  I år planeras för både ett fysiskt arrangemang i Visby och en digital arena.

Närvaron i Almedalen är ett sätt för universitetet att manifestera ett samhälleligt engagemang och ansvar.


Ett syfte är att presentera forskning som på olika sätt kan bidra till nya infallsvinklar och lösningar på nationella och internationella problem. Ett annat är att lyfta angelägna frågor för att påverka opinion och beslutsfattande. Almedalen är en viktig mötesplats för formella såväl som för informella samtal.

Göteborgs universitet ser Almedalen som en viktig arena att medverka på och kommer under 2022 både bidra med egna programpunkter och medverka i externa programpunkter.

Programpunkter

Göteborgs universitets programpunkter under Almedalsveckan 

Under våren uppdateras programmet löpande med innehåll. 


Måndag 4 juli 

Många universitetslärare och forskare utsatta för hot och trakasserier 

Kl. 10:00-11:00

Hot och hat mot forskare – hur vanligt är det?
Kl. 13:00-13:45

Vad betyder kultur och folkbildning för samhället och demokratin?
Kl. 16:30-17:15

Tisdag 5 juli

ULF-forskning ger ny kunskap, höjer läraryrkets status och kvaliteten i verksamheterna
Kl. 09:45-10:45

Onsdag 6 juli

Är vi redo för valet 2022?
Kl. 09:00-10:00
Programpunkten är en av flera programpunkter under statsvetardagen. 

Omställningen till god och nära vård: Vilka forskningsfrågor bör prioriteras? 
Kl. 10:00-12:00

Att älska den man kan få. Januariavtalet och svensk demokrati i förändring.
Kl. 10:15-11:15
Programpunkten är en av flera programpunkter under statsvetardagen. 

Demokratispaning i mellanöstern
Kl. 11:15-12:15

Har humaniora blivit en klassmarkör?
Kl. 13:00-13:15

Omställningen till god och nära vård: Vilka forskningsfrågor bör prioriteras? 
Kl. 14:00-16:00

Protest, kampsånger och höjda röster - musik som politik och aktivism 
Kl. 15:30-16:15

Kontakt 
Har du frågor om Göteborgs universitets medverkan på Almedalen kontakta Jonas Martinsson

För frågor om press kontakta Ulrika Lundin eller Thomas Melin