Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Slaveriets globala historia

Kurs
HI2066
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22067
Ansökan stängd

Om utbildningen

Vilken betydelse har slaveriet haft i olika samhällssystem och hur har olika former för ofri arbetskraft  varit avgörande för resursfördelning och maktrelationer globalt och i olika tider? Syftet med denna kurs är att ge fördjupade kunskaper om slaveriets betydelse och variationer i globalhistoriskt perspektiv. Slaveriet som begrepp kommer att analyseras och problematiseras. Kursen har ett långt tidsperspektiv och tar upp slaveri från förmodern till senmodern tid. Centrala begrepp och teorier i forskningen om global historisk utveckling och maktförhållanden problematiseras liksom teorier om slaveri, ofrihet och rättigheter och vad detta har inneburit för global social utveckling och hållbarhet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.