Bild
Länkstig

Programöversikt: Internationellt företagande

Master of Science in International Business and Trade _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kurser för studenter antagna 2021 och framåt.

Valbar kurs kan väljas inom programmet eller från en att annat program vid Graduate School. En lista av kurser görs tillgänglig för studenter varje termin.
Förra årets valbara kurser.

Kurserför studenter antagna 2018-2020.

Valbar kurs kan väljas inom programmet eller från en att annat program vid Graduate School. En lista av kurser görs tillgänglig för studenter varje termin.
Förra årets valbara kurser.

* Vänligen notera att kurskoder från och med  höstterminen 2019 kan skilja sig från programplanen.

Kursen “GM0107 The Geography of Transnational Production Networks” har bytt namn till “GM0117 Globalisering av innovation och det multinationella företaget" från och med höstterminen 2019.