Bild
Foto: Carina Gran
Länkstig

Programöversikt: Finance

Master of Science in Finance

Kurser för studenter antagna 2021 och framåt.

År 1 
Hösttermin

Period 1+2 

Matematik för Finans, 7,5 hp eller Corporate Finance, 7,5 hp
(beroende på studentens studiebakgrund)  

Avancerad mikroteori, 7,5 hp

Period 3+4 

Ekonometri, 7,5 hp

Financial Institutions and Markets, 7,5 hp

Vårtermin

Period 1+2 

Investeringar och marknader, 7,5 hp

Finansiell ekonometri, 7,5 hp

Vårtermin
Period 3+4 

Valbar, 7,5 hp
Valbar, 7,5 hp

År 2
Hösttermin

Period 1+2 

 
Advanced Corporate Finance, 7,5 hp

Valbar, 7,5 hp

Period 3+4 

Valbar, 7,5 hp
Valbar, 7,5 hp

Vårtermin
Period 1-4 

Master Degree Project, 30 hp

En valbar kurs kan väljas inom programmed eller från en att annat program vid Graduate School. En lista av kurser görs tillgänglig för studenter varje termin.
Förra årets valbara kurser.

 

Kurser för studenter antagna 2018-2020.

År 1 
Hösttermin

Period 1+2 

Mathematics for Finance, 7,5 hec eller Corporate Finance, 7,5 hp
(beroende på studentens studiebakgrund)  

Advanced Microeconomic theory, 7,5 hp

Period 3+4 

Graduate Econometrics, 7,5 hp

Financial Institutions and Markets, 7,5 hp

Vårtermin

Period 1+2 

Investments, 7,5 hp

Financial Econometrics, 7,5 hp

Vårtermin
Period 3+4 

Valbar, 7,5 hp
Valbar, 7,5 hp

År 2
Hösttermin

Period 1+2 

 
Advanced Corporate Finance, 7,5 hp

Valbar, 7,5 hp

Period 3+4 

Valbar, 7,5 hp
Valbar, 7,5 hp

Vårtermin
Period 1-4 

Master Degree Project, 30 hp

En valbar kurs kan väljas inom programmed eller från en att annat program vid Graduate School. En lista av kurser görs tillgänglig för studenter varje termin.
Förra årets valbara kurser.