Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Examensarbete i utbildningsledarskap

Kurs
PDAU63
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19454
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Om utbildningen

Kursen innebär att, under handledning, genomföra en vetenskaplig studie
och/eller ett handlingsinriktat utvecklingsarbete i en pågående
utbildningsverksamhet. Examensarbetet skall genomföras med beaktande av
vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. Arbetet skall försvaras
vid ett seminarium. I kursen ingår även att vara opponent på någon
annans arbete. Resultatet skall återföras till den
utbildningsorganisation som ingått i studien/utvecklingsarbetet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kursen PDAX51 Vetenskapliga metoder i pedagogik och didaktik II, 15 hp och godkänt resultat på fördjupningskursen PDAU61 Magisteruppsats i utbildningsledarskap, 15 hp. Dessutom krävs den obligatoriska kärnkursen MLE100 Utbildningsledarskap, 15 hp samt kurser om 60 hp inom masterprogrammet, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.  I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar  och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.