Länkstig

Ylwa Sjölin Wirling

Forskare

Avdelningen för filosofi och
logik
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C518

Om Ylwa Sjölin Wirling

Bakgrund

Jag är född 1988 i Malmö och är docent (2022, Göteborgs Universitet) och doktor (2019, Göteborgs Universitet) i teoretisk filosofi. Min kandidat- och magisterexamen i teoretisk filosofi är från Lunds Universitet, och även min kandidat i litteraturvetenskap.

Forskning

Mina filosofiska intressen ligger främst inom epistemologi, vetenskapsfilosofi och metafysik, inklusive skärningspunkten mellan dessa tre ämnen.

Jag har en internationell postdoktortjänst finansierad av Vetenskapsrådet (2020-2023). Inom ramarna för den var jag gästforskare vid University of Manchester i Storbritannien 2020-2022. Mitt forskningsprojekt heter ”Ren Epistemisk Pluralism”, och målet är att utveckla, utforska, och kritiskt granska olika förståelser av epistemiska begrepp som t.ex. rättfärdiagnde och förståelse, i ljuset av icke-standardiserade antaganden om vad som är fundamentalt epistemiskt värdefullt och vad våra epistemiska mål är. Jag tillämpar även detta på frågor inom meta-filosofi, för att förstå det koginitiva värdet och målet med filosofisk verksamhet.

Tidigare arbetade jag som postdoktor på Kungliga Tekniska Högskolan (2019-2020) inom projektet ”Towards a Methodology of Modal Modelling”, ett vetenskapsteoretiskt projekt där jag undersökte användningen av vetenskapliga modeller för att dra modala slutsatser, t.ex. om vad som är möjligt, från ett modalepistemologiskt perspektiv. Forskning om modeller och modalitet fortsätter att vara en viktig del av det jag håller på med.

Min avhandling heter "Modal Empiricism Made Difficult", finns tillgänglig här. Den handlar om modalepistemologi – alltså studiet av vår kunskap om modala sanningar, som rör t.ex. möjlighet och nödvändighet.

Här hittar du min externa hemsida med mer uppdaterad information om publikationer, föredrag, m.m.

Undervisning

Under HT22 undervisar jag på delkursen Vetenskapsfilosofi på webbkursen i filosofi (FI1150). Jag finns också tillgänglig för handledning av studentuppsatser, och examinerar läskurser om vetenskapliga modeller och dygdepistemologi, på kandidat- och masternivå i teoretisk filosofi.

Övriga uppdrag

Under mandatperioden 2021-07-01 till 2024-06-30 är jag invald som representant för lärare och forskare i institutionsrådet på FLoV.