Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ylwa Sjölin Wirling

Om Ylwa Sjölin Wirling

Bakgrund

Jag är född 1988 i Malmö och är doktor i teoretisk filosofi (2019, Göteborgs Universitet). Min kandidat- och magisterexamen i teoretisk filosofi är från Lunds Universitet, och även min kandidat i litteraturvetenskap.

Forskning

Mina filosofiska intressen ligger främst inom epistemologi och metafysik, inklusive skärningspunkten mellan dessa båda ämnen, och hur de frågor de väcker inom vetenskapsfilosofi och meta-filosofi.

Jag har en internationell postdoktortjänst finansierad av Vetenskapsrådet (2020-2023). Inom ramarna för den är jag gästforskare på University of Manchester i Storbritannien (just nu på distans). Mitt forskningsprojekt heter ”Ren Epistemisk Pluralism”, och målet är att utveckla, utforska, och kritiskt granska olika förståelser av epistemiskt rättfärdigande, i ljuset av icke-standardiserade antaganden om vad som är fundamentalt epistemiskt värdefullt och vad våra epistemiska mål är.

Tidigare arbetade jag som postdoktor på Kungliga Tekniska Högskolan (2019-2020) inom projektet ”Towards a Methodology of Modal Modelling”, ett vetenskapsteoretiskt projekt där jag undersökte användningen av vetenskapliga modeller för att dra modala slutsatser, t.ex. om vad som är möjligt, från ett modalepistemologiskt perspektiv.

Min avhandling heter "Modal Empiricism Made Difficult", finns tillgänglig här. Den handlar om modalepistemologi – alltså studiet av vår kunskap om modala sanningar, som rör t.ex. möjlighet och nödvändighet.

Här hittar du min externa hemsida med mer uppdaterad information om publikationer, föredrag, m.m.