Länkstig

Ulf Jakobsson

Forskningsdatarådgivare

Svensk Nationell Datatjänst,
SND
Fax
031-786 49 13
Besöksadress
Medicinaregatan 18A, plan 4
41390 Göteborg
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Ulf Jakobsson

Arbetar med frågor rörande FAIR, datahantering och datahanteringsplaner. Ansvarar för SND:s Checklista för Datahanteringsplan och framtagandet av dataguider. Ansvarig på SND för EU-projekten ARIADNEplus och SEADDA.