Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sabina Kapetanovic

Om Sabina Kapetanovic

Sabina Kapetanovic är filosofie doktor och lektor i psykologi. Hon disputerade 2019 på avhandlingen Mutual actions - Developmental links between aspects of the parent-adolescent relationship and adolescent risk behaviors.

Sabina undervisar i bland annat personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi samt inom barn och ungdomsvetenskapliga magister/masterprogrammet.

Sabinas forskning rör sociala relationer och ungdomars psykosociala utveckling. Ett särskilt fokus riktas till forskning om föräldra-barnrelationer och ungdomars psykosociala hälsa (såsom alkoholbruk, ungdomsbrottslighet och ungas psykiska ohälsa) och ungdomars psykiska ohälsa, samt ungdomars kompisrelationer, med särskilt fokus på sexuella trakasserier bland unga.

För närvarande är Sabina projektledare för följande projekt:

Trygga Föräldrar - Syftet med detta projekt är att implementera och utvärdera ett föräldraskapsstödsprogram som riktar sig till föräldrar med utländsk bakgrund som lever i områden med social utsatthet och som har oro för att deras barn (12-18 år) har eller kommer att dras till skadliga miljöer med kriminalitet och alkohol/droger. Projektet är finansierat av FORTE och pågår mellan juli 2020 och juni 2023. Läs om projektet här: https://www.hv.se/forskning/forskningsprojekt/barn-och-ungdomar/forskningsprojektet-trygga-foraldrar/

COVIDung - Syftet med detta projekt att dels kartlägga ungdomars (15-19 år) upplevda psykiska (o)hälsa i relation till COVID-19 krisen, dels studera möjliga samband mellan denna upplevelse och ett antal risk- och skyddsfaktorer i ungdomens vardag. Projektet är finansierat av Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst och pågår till våren 2021. Läs om projektet här: https://www.hv.se/forskning/forskningsprojekt/barn-och-ungdomar/covidung/

Sabina är också aktiv forskare inom forskningsprogrammet LoRDIA (Longitudinal Research on Development in Adolescence) som genomförs vid Hälsohögskolan i Jönköping i samarbete med Göteborgs Universitet och som rör psykisk hälsa och tonårsutveckling.

Sabina är aktiv i olika forskningsmiljöer och grupper, bland annat BUV (Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön) vid Högskolan Väst, APEC (Addiction Psychology: Experimental and Clinical research) vid Göteborgs Universitet. Kapetanovic är också medlem i SAD (Svenska föreningen för Alkohol och Drogforskning).

Publikationer

Kapetanovic, S. & Skoog, K. (2020). The Role of Family Emotional Climate in the Links between Parent-Adolescent Communication and Adolescent Psychological Problems. Journal of Abnormal Child Psychology. https://doi.org/10.1007/s10802-020-00705-9

Kapetanovic, S., & Boson, K. (2020). Discrepancies in Parents’ and Adolescents’ Reports on Parent-Adolescent Communication and Associations to Adolescent Psychological Health. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-020-00911-0

Skoog, T., & Kapetanovic, S. (2020). The Role of Relational Support in the Longitudinal Links between Adolescent Sexual-Harassment Victimization and Psychological Health. Development and Psychopathology. 1-13. https://doi.org/10.1017/S0954579420000565

Kapetanovic, S., Rothenberg, A.W., Lansford, J.E., Bornstein H.M., Chang, L., … Bacchini, D. (2020). Cross-Cultural Examination of Links between Parent-Adolescent Communication and Adolescent Psychological Problems in 12 Cultural Groups. Journal of Youth and Adolescence. 49, 1225-1244. https://doi.org/10.1007/s10964-020-01212-2

Kapetanovic, S., Boele, S., & Skoog, T. (2019). Parent-Adolescent Communication and Adolescent Delinquency: Unraveling Within-Family Processes from Between-Family Differences. Journal of Youth and Adolescence. https://doi.org/10.1007/s10964-019-01043-w

Kapetanovic, S., Skoog, T., Bohlin, M., & Gerdner, A. (2019). Does One Size Fit All? - Linking Parenting with Adolescent Substance Use and Adolescent Temperament. Journal of Research on Adolescence. 1-15 http://10.1111/jora.12489

Kapetanovic, S., Skoog, T., Bohlin, M., & Gerdner, A. (2019). Aspects of the Parent-Adolescent Relationship and Associations with Adolescent Risk Behaviors over Time. Journal of Family Psychology. 33(1), 1-11. http://dx.doi.org/10.1037/fam0000436

Kapetanovic, S., Bohlin, M., Skoog, T., & Gerdner, A. (2017). Structural Relations between Sources of Parental Knowledge, Feelings of Being Overly Controlled and Risk Behaviors in Early Adolescence. Journal of Family Studies. https://doi.org/10.1080/13229400.2017.1367713