Länkstig

Petra Berglind Örn

Utbildningshandläggare

Fakultetskansliet för
naturvetenskap
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
413 90 Göteborg
Postadress
Box 466
405 30 Göteborg

Om Petra Berglind Örn

Om Petra Berglind Örn

  • Internationalisering – övergripande samordning på grund- och avancerad nivå
  • Samordnar och handlägger bilaterala och Erasmus+ avtal som rör Naturvetenskapliga fakulteten
  • Representant i universitetsgemensamma nätverk och projekt för internationalisering