Länkstig

Mattias Gunnemyr

Postdoktor

Avdelningen för filosofi och
logik
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C571
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Mattias Gunnemyr

Mattias Gunnemyr är postdoktor inom Forskargruppen i Finansiell Etik vid Göteborgs universitet. Han forskar om etiska frågor rörande de kollektiva skadeproblem som kan uppstå i finansvärlden. Sedan 2021 är han doktor i praktisk filosofi, något han blev vid Lunds universitet. Liksom hans nuvarande projekt handlar hans doktorsavhandling också om kollektiv skada. Avhandlingen går igenom olika teorier som skulle kunna förklara i vilken utsträckning enskilda personer kan ha skäl att exempelvis minska sina utsläpp av växthusgaser, och i vilken utsträckning de kan vara klandervärda för att inte göra det. I avhandlingen utvecklar han också en ny teori om skäl och klandervärdhet som bland annat kan förklara just detta. Vidare har Gunnemyr också publicerat artiklar på ämnet strukturella orättvisor, främst rörande Iris Marion Youngs social connection model. Han är också medredaktör till en antologi om post-hoc-interventioner.