Länkstig

Mats Jonson

Om Mats Jonson

Professor emeritus i fysik vid GU sedan 2018 (efter pensionering från tjänst som professor i den kondenserade materiens fysik).