Länkstig

Martin Hansen

Doktorand

Institutionen för språk och
litteraturer
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Martin Hansen

Projektbeskrivning

Avhandlingsprojektet behandlar det pommerska språket som talas i Espírito Santo, Rio Grande do Sul och Santa Catarina, 3 delstater i Brasilien.

I den europeiska ursprungsregionen av denna lågtyska dialekt är språket inte längre aktivt talat men är ännu idag vardagsspråket för ättlingar till de första pommerska emigranter som kom till Brasilien framför allt mellan 1859 – 1880.

Den empiriska grunden av min undersökning är en talspråkskorpus som jag spelade in 2010 och 2015/16.

Syftet med projektet är (1) att visa med hjälp av utvalda språkvariabler hur och på vilket sätt språkkontakt mellan det pommerska språket och i första hand portugisiska skedde och kan beskrivas. Analysen av minoritetsspråkets utveckling ska också ta hänsyn till inflytelse från standardtyska och den tyska dialekten hunsrückisch. Dessutom visar det sig att förändringstendenserna i pomerano är heterogena, beroende på språkbiografiska faktorer av informanterna (diatopiska, diagenerationella, diastratiska). (2) Med ytterligare lexikaliska varianter ska undersökas i vilken utsträckning man kan framställa regional-distinktiva konfigurationer av det pommerska språket i Espírito Santo, Rio Grande do Sul och Santa Catarina.

Publikationer

2017:

Artikel i Sammelband "Zum Wandel des Niederdeutschen auf der Insel Rügen zwischen dem 19. und 21. Jahrhundert – Ein diachronischer Vergleich anhand ausgewählter Sprachmerkmale".

Publicerad i antologien 2017: Arendt, Birte / Bieberstedt, Andreas / Ehlers, Klaas-Hinrich (Hrsg.): Niederdeutsch und regionale Umgangssprache in Mecklenburg-Vorpommern. Strukturelle, soziolinguistische und didaktische Perspektiven. Frankfurt a. M.: Peter Lang (Regionalsprache und regionale Kultur. Mecklenburg-Vorpommern im ostniederdeutschen Kontext 1)

2013

medarbetare och kartograf - språkatlas om pommerska lågtyska Herrmann-Winter, Renate: Sprachatlas für Rügen und die vorpommersche Küste. Rostock 2013.

2006

medarbetare lärobok för lågtyska Herrmann-Winter, Renate: Ein Hör- und Lernbuch für das Plattdeutsche mit einer CD erzählender Mundartsprecher aus Mecklenburg-Vorpommern. Rostock 2006