Länkstig

Linda Börjesson

Föreståndare

KvinnSam, Humanistiska
biblioteken
Besöksadress
Renströmsgatan 4
41255 Göteborg
Postadress
Box 222
40530 Göteborg

Om Linda Börjesson

Föreståndare och universitetsbibliotekarie på KvinnSam - nationellt bibliotek för genusforskning samt universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet. Master i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) samt fil. kand genusvetenskap och fil. kand litterärt skapande.