Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lennart K Persson

Benämning saknas

Institutionen för historiska
studier
Telefon
Fax
031-786 51 99
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J531
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Lennart K Persson

Eftersom jag är född medan andra världskriget pågick är jag sedan ett flertal år tillbaka pensionär. Före eller i anslutning härtill har jag tilldelats såväl guldklocka som medalj, vilket väl skall uppfattas som någon form av hedrande belöning. Bland mina glädjeämnen under senare år är dock en dag i februari 2007 det mest framstående. Då överraskades jag med vänboken Arbete, Kultur, Politik – bakom vilken stod ett flertal av mina disputerade f.d. doktorander.

 

Min första bok, Samvetsäktenskap eller civiläktenskap, utkom 1971 medan min senaste, Logar, logdanser och Logdansorkestrar i Mörebygden 1950–1982, daterar sig till 2016. Den sistnämnda utgör en direkt uppföljare till boken Dansbanor, dansorkestrar och festarrangemang i sydöstra Småland ca 1900–ca 1970, vilken jag publicerade 2013. Däremellan har jag utkommit med ett flertal monografier, av vilka rimligen min avhandling från 1975, Syndikalismen i Sverige 1903–1922, är den viktigaste. Detta forskningsintresse har bestått och i syndikalisternas, SAC:s, 100-årshistorik, som utkom två år försenad 2012, medverkar jag med två artiklar. Min sidmässigt mest omfattande bok är från 1984 och har titeln Arbete, Politik, Arbetarrörelse. Den behandlar stenindustrin i Bohuslän mellan ca 1840 och 1910. Utöver dessa arbeten har jag skrivit fyra böcker inom ämnet idrottshistoria. Svensk friidrott 100 år (tillsammans med Thomas Pettersson) utkom 1995, det år då VM i friidrott ägde rum i Göteborg. 1997 gav jag ut en historik kallad Handboll under ett halvt århundrade, vilken behandlar handbollsklubben BK Heid och 2005 ytterligare en historik med titeln Bygden och idrotten, där Alsjöholms IF, som är verksam i Nybrotrakten, står i centrum. Om en socken i denna bygd handlar också boken Oskars kyrka och församling, som lämnade trycket 2008. Mitt senaste idrottshistoriska bokarbete är en tjock volym från 2011 med titeln Den hårda kampen. Fotboll i Sverige, särskilt Göteborg, före första världskriget.

Flera av de ämnen jag har studerat har en lokal eller regional karaktär med Kalmar län och Södra Möre härad i fokus. I Hembygdskrönika, utgiven av hembygdsföreningen för Madesjö, Örsjö och Kristvalla, har jag publicerat ett tjugotal längre artiklar i ekonomiska, sociala och kulturella ämnen från medeltid till nutid. Ett par av mina bidrag behandlar Kampen mot rovdjuren, i första hand varg, under 1800-talet. Ett av de senaste, från 2018, beskriver ett lokalt samarbete mellan en kvartett musikaliskt engagerade personer, och ett, från 2019, presenterar olika cykeltävlingar som ägde rum i regionen.

I årsboken Idrottsarvet, som ges ut av Idrottsmuseet i Göteborg, har jag publicerat ett tjugotal längre artiklar, som berör olika idrottshistoriska ämnen. Fotboll, handboll och friidrott behandlas i flera av dessa. I boken från 2015 har mitt bidrag titeln Den tidiga damfotbollen i Göteborg och i de från 2019 och 2020 har jag studerat den självbild som framträder i ÖIS:s och IFK:s jubileumsskrifter.

Fastän jag är pensionär deltar jag fortfarande i institutionens verksamhet genom aktiv närvaro vid olika seminarier och med hjälp att granska skilda manuskript. I mitt pågående forskningsarbete strävar jag efter att avsluta några av de undersökningar till vilka jag under årens lopp samlat material eller, i ett par fall, bara funderat kring. Under 2018 och 2019 har jag skrivit ett stort antal kvinnobiografier, vilka finns att läsa på nätet och ingår i SKBL. Ett par artiklar i idrottshistoria har nyligen blivit färdiga. För närvarande (april 2020) studerar jag pesten i Kalmar län 1710–1712. Om tid och kraft finns, är det därefter dags att slutföra en biografi om socialisten Carl G. Schröder.

Om jag har någon ledig tid besöker jag gärna en fotbolls- eller handbollsarena. Idrott ska upplevas live! Konserter med s.k. gamla goda artister inom rock och country lockar mig också liksom utedanser sommartid med dansband från anno dazumal. Båda dessa företeelser minner om min egen ungdom. Under min sommarvistelse i Småland tillhör blåbär, skogshallon och svamp sådant som tilldrar sig mitt intresse. Memphis, skotska Isle of Islay, Allianz Arena i München och Emirates Stadium i London är resmål som av skilda anledningar stått högt upp på min önskelista och vilka jag har besökt de senaste åren. Nashville väntar fortfarande på mig liksom Camp Nou och Santiago Bernabéu i Spanien. På hemmaplan ägnar jag regelbunden uppmärksamhet åt de fyra barnbarnen Lisa och Ella samt Kajsa och Ebba. De senaste åren har jag – i Småland – hållit åtskilliga föreläsningar med inslag av allsång och quiz kring musik med anledning av min dansbanebok från 2013 och min logdansbok från 2016.