Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Gabriel Bake

Utbildningshandläggare

Sahlgrenska akademins
kansli
Fax
031-786 38 66
Besöksadress
Medicinaregatan 3
41390 Göteborg
Rumsnummer
3013A
Postadress
Box 400
40530 Göteborg

Om Gabriel Bake

Jag arbetar som utbildningshandläggare inom utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademins kansli. I mina arbetsuppgifter ingår bland annat att handlägga antagningsärenden (gäller blivande doktorander som planerar att bedriva sina studier inom ramen för extern anställning, så kallade ”samverkansdoktorander”). Jag handlägger även disputationsärenden för doktorander som tillhör institutionen för medicin och institutionen för odontologi.

Kontakta mig när det gäller:

- frågor i samband med antagning till utbildning på forskarnivå (med annan arbetsgivare än Göteborgs universitet) - disputationsärenden inklusive tidbokning av disputationer/ licentiatseminarier - godkännande inför spikning. - studieavbrott vid utbildning på forskarnivå. - handledarbyten.  

Detaljerad information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin finns på vår doktorandportal.