Länkstig

Evelina Johansson

Doktorand

Institutionen för språk och
litteraturer
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
G412B
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Evelina Johansson

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag e-bedömningsstrategier på engelskakurser vid svenska universitet och högskolor. I den första delen av avhandlingsarbetet kommer dessa e-bedömningsstrategier att kartläggas och kategoriseras enligt den reviderade versionen av Bloom’s taxonomy. Syftet är att avgöra om bedömningsstrategier i engelskakurser vid svenska universitet ämnar till att utveckla högre tänkande (så som kritiskt tänkande) eller inte. Den andra delen av avhandlingen syftar till att undersöka om e-bedömning som utvecklar högre tänkande har en positiv inverkar på elevernas språkfärdighet. Detta kommer undersökas dels genom språkfärdighetstester, men också genom ett antal intervjuer. Avhandlingen tar en sociokulturell ansats till andraspråkinlärning och lärande.