Länkstig

Emilia Möller Rydberg

Om Emilia Möller Rydberg

OBS: Bästa mailadressen: emilia.rydberg@vgregion.se

Pressmeddelande: Färre operationer vid fotledsfraktur med tydlig behandlingsrutin 230124

Emilia Möller Rydberg disputerade inom ämnet ortopedi, den 3 februari 2023

Titeln på hennes avhandling är - On ankle fractures och Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Standardiserade behandlingsrutiner vid fotledsfrakturer positivt för både patienter och vården