Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Elisabeth Eriksson

Benämning saknas

Verksamhetsstödet för matematiska
vetenskaper
Telefon
Fax
031-772 34 99
Besöksadress
Chalmers Tvärgata 3
41261 Göteborg
Postadress
Box 462
40530 Göteborg

Om Elisabeth Eriksson

Bemanningshandläggare/Utbildningsadministratör

Jag har arbetat på Chalmers sedan 1995 och på Matematiska vetenskaper sedan 1997.

Mina arbetsuppgifter är bl a:

* Assistera vår bemanningsstudierektor
-- bokföring av undervisningstimmar
-- vikarieärenden
-- administration kring timanställda övningsassistenter/labbhandledare
-- bemanning tentaronder
-- ansvarig för lärarexemplar av kurslitteratur

* Administration kring Sommarmatten

* Webbsidor, Grundutbildning-Chalmers

* Tentamensplanering

* Kursenkäter för MV:s GU-kurser

* Inrättning av nya examinatorer MV

* Canvas

* PingPong

* GUL

* Möbius

* Administration kring Skolornas matematiktävling

Se även http://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/elisabeth-eriksson.aspx