Länkstig

David Cohen

Professor Bitr

Avdelningen för tillämpad matematik och
statistik
Telefon
Besöksadress
Chalmers Tvärgata 3
41296 Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Om David Cohen

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är numerisk analys av differentialekvationer, med ett särskilt fokus på geometriska numeriska integratorer. Detta består i princip av utformning och analys av strukturbevarande numeriska metoder för approximering, i tid, av lösningar på deterministiska och slumpmässiga dynamiska system. Sådana dynamiska system kommer till exempel från tillämpningar inom molekulärdynamik, inom astrofysik, inom området moderna kommunikationssystem, eller inom icke-linjära vågfenomen. Konkreta exempel är högoscillerande problem, multiskalproblem, modeller för grunda vattenvågor, eller stokastiska våg- och Schrödingerekvationer.​