Länkstig

Bo Rosenkull

Professor

Högskolan för scen och
musik
Besöksadress
Fågelsången 1
41256 Göteborg
Postadress
Box 210
40530 Göteborg

Om Bo Rosenkull

Bo Rosenkull är professor i scenisk gestaltning med inriktning musikdramatisk sång. På HSM, där han varit anställd sedan 2014, undervisar han främst operastudenter i sång, men också musikalstudenter, studenter på det individuella konstnärliga programmet samt sångmetodik för lärarprogrammets studenter. Bo delar sin tid mellan Göteborg och Stockholm. I Stockholm är han professor is sång och ämnesdidaktik sång på Kungliga Musikhögskolan (KMH) Han är en eftertraktad sångpedagog och har gett master-classes på musik- och operahögskolorna i Sydafrika (Cape Town, Potchefstroom, Stellenbosch), Azerbajdzjan, Seychellerna, Nederländerna, Estland, Lettland, Litauen, Finland, Norge och Italien. Tidigare undervisningserfarenheter omfattar också undervisning på grundskola, gymnasium och folkhögskola samt högskolorna Stockholm Musikpedagogiska Institut (SMI) och Stockholm Konstnärliga högskola (SKH).

Bakom sig har Bo en rik erfarenhet som operasångare med över 1500 föreställningar på scener som Kungliga Operan, Folkoperan, Göteborgsoperan, Malmö Opera, Norrlandsoperan, Södra Teatern, Cirkus, Riksteatern med flera. Därtill har han en stor erfarenhet som konsertsångare. Sedan 2017 är Bo ordförande i Svenska sång och talpedagogförbundet och styrelsemedlem i European Voice Teachers Association. Bo är en uppskattad föreläsare och har föreläst och lett workshops på International Society for Music Education (ISME), Pan African Society for Musical Arts Education (PASMAE), International Conference of Voice Teachers (ICVT), European Voice Teachers Association (EVTA) och utbildningsföretaget Skolporten med flera. Han har också många gånger agerat sakkunnig i både Sverige och utomlands.

Utöver sina examina i solosång, opera och sångpedagogik är Bo också vidareutbildad i kördirigering vid Körcentrum i Uppsala. Vid sina av de egna körer han lett genom åren är han också en uppskattad pedagog i arbetet med många av landets körer. Han har vidareutbildat sig i pop/rock-sång vid SMI och kurser i Estill Voice Training. Våren 2021 utkom hans bok Sjung igång! 33 kör och solosånger (Come and sing! i den engelska utgåvan). Boken är ett bruksmaterial för sångare, pedagoger och körledare och innehåller sånger och övningar som Bo komponerat med syftet att möta olika behov av stilar, genrer och svårighetsgrader i arbetet med sångare. För närvarande arbetar Bo med forskningsprojektet Understanding didactic strategies based on the Laban-Malmgren technique when developing the technical and musical proficiency of singers. Det är ett forskningsprojekt som han genomför inom ramen för sin doktorandutbildning vid North-West University i Sydafrika. Hans avhandling beräknas vara klar 2023.