Länkstig

Anna Rylander Locke

Studievägledare

Graduate School, GS
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 695
40530 Göteborg

Om Anna Rylander Locke

Jag arbetar som studievägledare vid Graduate School med fokus på utbytesstudier. Jag är även antagen till forskarutbildningen i historia vid institutionen för historiska studier.

Avhandlingsprojekt

Efter andra världskriget genomgick svensk jordbrukslagstiftning stora förändringar. År 1947 togs en rad avgörande jordbrukspolitiska beslut med syftet att skapa ett effektivt och rationellt jordbruk. Tre jordbrukspolitiska mål sattes upp, de handlade om effektivitet, rationalisering och nationell självförsörjning, och arbetet med att förverkliga dem startade. Statens verkställare ute i landet utgjordes av den för ändamålet tillsatta lantbruksnämnderna.

Efterkrigstiden utgjorde en period av kraftig avveckling av jordbruket, och en allt mer omfattande byråkratisering som tvingade statens representanter - lantbruksnämnde - och den enskilde jordbrukaren att interagera. Tidigare forskning har dock inte inresserat sig för denna interaktion, trots att den var avgörande för politikens genomförande.

I avhandlingen, med arbetstiteln Förhandlingen om jorden - lantbruksnämnden och de oönskade jordköparna 1945-1980, undersöker jag hur mötet mellan stat och individ gick till i en period av agrar strukturomvandling som präglades av både stark statsreglering, och skråinriktade undantag. I centrum står konflikter om jordägande vid transaktioner av jordbruksmark. Den till synes objektiva idén om ett rationellt svenskt jordbruk undersöks utifrån de centrala aktörernas perspektiv - lantbruksnämnden och jordbrukarna. Vilka normer kring driften av jordbruket i fråga om markanvändning, försörjning och sysselsättning kan spåras i de konflikter som uppstod?